Søk

Nyheter

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring
Hender som holder en ring

Nye midler til å synliggjøre fritidsaktiviteter

Sparebankstiftelsen DNB gir 1,5 millioner kroner til utvikling av en oversikt over lokale fritidsaktiviteter for barn og unge. – En fantastisk god nyhet som vil...

Publisert

Bilde: Røde Kors er en av mange organisasjoner som mottar momskompensasjon.

Søknadene til momskompensasjon er ferdig behandlet

Søknadene til momskompensasjon for 2018 er nå ferdig behandlet og vil bli utbetalt i desember 2019. Tilsammen 1,607 milliarder kroner blir fordelt på 21 778 org...

Publisert

Folk som leker

Frivillighet Norges innspill om fritidskortet

Frivillighet Norge har diskutert fritidskortet i Nettverksgruppen, det offentliges forhold til frivillige organisasjoner og i styret. Vi håper og tror at Fritid...

Publisert

Frivillighetens dag

Er du klar for FNs internasjonale dag for frivillighet?

5. desember er det FNs internasjonale dag for frivillighet og en dag som markeres både nasjonalt og internasjonalt. Dagen er ment som en mulighet for å vise fre...

Publisert

Stortinget

Statsbudsjett 2020 – Finansinnstilling og alternative statsbudsjett

Regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti sin enighet om statsbudsjettet innebar denne gangen at regjeringens forslag til mo...

Publisert

Et debattpanel med fire deltakere

Høringsuttalelse integreringslov

Frivillighet Norge har sendt høringssvar på Forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsbor...

Publisert | Høringssvar

Seks finalister til Frivillighetsprisen 2019

Finalistene til Frivillighetsprisen 2019

Her er de seks finalistene til den nasjonale Frivillighetsprisen 2019.

Publisert

Hender som holder en vaffel

Frivillig innsats skaper verdier for omlag 76 milliarder

PRESSEMELDING: I dag presenterte SSB satellittregnskapet for frivillig sektor. Her vises det at frivillig arbeid bidro med en verdiskaping tilsvarende 75,7 mrd....

Publisert | Pressemeldinger

Stian Slotterøy Johnsen

Kutt i momskompensasjon til frivillige

Regjeringspartiene på Stortinget har blitt enige om å kutte 15 millioner kroner i momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Frivillighet Norge k...

Publisert

Det stemmes på årsmøtet

Frivilligheten samler seg bak nye krav

PRESSEMELDING: I dag vedtok Frivillighet Norges medlemmer ny politisk plattform. Med dette har de fastslått hva som skal være organisasjonens viktigste politisk...

Publisert | Pressemeldinger

Omar Samy Gamal

Mangfold i organisasjoners ledelse

Byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold i Oslo kommune Omar Samy Gamal åpnet 5. november 2019 Frivillighet Norges Iverksettingskonferanse i program for ...

Publisert

Barne- og familiedepartementets logo

Politiattest for personer som er i kontakt med mindreårige - høringssvar fra Frivillighet Norge

Barne- og familiedepartementet har bedt om synspunkter på om det er behov for å innføre nye hjemler til å kreve politiattest, eller foreta endringer i eksistere...

Publisert | Høringssvar

Ikke gå glipp av ting

Hold deg oppdatert på arrangementer, kurs og viktige frister.

Se kalender