Søk

Nyheter

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring
Frivillighetens dag

Er du klar for FNs internasjonale dag for frivillighet?

5. desember er det FNs internasjonale dag for frivillighet og en dag som markeres både nasjonalt og internasjonalt. Dagen er ment som en mulighet for å vise fre...

Publisert
Oppdatert:

Stortinget

Statsbudsjett 2020 – Finansinnstilling og alternative statsbudsjett

Regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti sin enighet om statsbudsjettet innebar denne gangen at regjeringens forslag til mo...

Publisert
Oppdatert:

Et debattpanel med fire deltakere

Høringsuttalelse integreringslov

Frivillighet Norge har sendt høringssvar på Forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsbor...

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Seks finalister til Frivillighetsprisen 2019

Finalistene til Frivillighetsprisen 2019

Her er de seks finalistene til den nasjonale Frivillighetsprisen 2019.

Publisert
Oppdatert:

Hender som holder en vaffel

Frivillig innsats skaper verdier for omlag 76 milliarder

PRESSEMELDING: I dag presenterte SSB satellittregnskapet for frivillig sektor. Her vises det at frivillig arbeid bidro med en verdiskaping tilsvarende 75,7 mrd....

Publisert | Pressemeldinger
Oppdatert:

Stian Slotterøy Johnsen

Kutt i momskompensasjon til frivillige

Regjeringspartiene på Stortinget har blitt enige om å kutte 15 millioner kroner i momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Frivillighet Norge k...

Publisert
Oppdatert:

Det stemmes på årsmøtet

Frivilligheten samler seg bak nye krav

PRESSEMELDING: I dag vedtok Frivillighet Norges medlemmer ny politisk plattform. Med dette har de fastslått hva som skal være organisasjonens viktigste politisk...

Publisert | Pressemeldinger
Oppdatert:

Omar Samy Gamal

Mangfold i organisasjoners ledelse

Byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold i Oslo kommune Omar Samy Gamal åpnet 5. november 2019 Frivillighet Norges Iverksettingskonferanse i program for ...

Publisert
Oppdatert:

Barne- og familiedepartementets logo

Politiattest for personer som er i kontakt med mindreårige - høringssvar fra Frivillighet Norge

Barne- og familiedepartementet har bedt om synspunkter på om det er behov for å innføre nye hjemler til å kreve politiattest, eller foreta endringer i eksistere...

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Heidi-Iren Wedlog Olsen og Bjørn Lindstad

Møre- og Romsdal fylkeskommune har signert en intensjonsavtale med Frivillighet Norge

Intensjonsavtalen skal bidra til et tettere samarbeid mellom partene. Den skal blant annet bidra til at fylkeskommunen utvikler en helhetlig tilnærming til friv...

Publisert
Oppdatert:

Lise D. Karlsen, Pål K. Rønnevik, Andreas-Johann Ø. Ulvestad, Stian S. Johnsen, Trine Skei Grande

Lansering av integrasjonsløsningen

Torsdag 24. oktober 2019 stod Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande for det offisielle slippet av løsningen for integrasjon mot Brønnøysundregistre...

Publisert
Oppdatert:

Stortinget

Frivillighet Norges arbeid med statsbudsjettet for 2020

I arbeidet med statsbudsjett for 2020 har Frivillighet Norge deltatt i muntlig høring hos helse- og omsorgskomiteen og familie- og kulturkomiteen på Stortinget....

Publisert
Oppdatert:

Ikke gå glipp av ting

Hold deg oppdatert på arrangementer, kurs og viktige frister.

Se kalender