Inkludering på topp

Inkludering på topp

Selv om mange organisasjoner lykkes med å øke det etniske mangfoldet ser vi få eksempler på mangfold på toppen i organisasjonene.

Første samling i Program for økt inkludering på topp

Frivillig sektor er en av de viktigste sektorene i arbeids- og samfunnslivet. En kartlegging Frivillighet Norge har gjort viser at det er langt til målstreken før ansatte og tillitsvalgte i frivillige organisasjoner kan sies å representere befolkningen.

Gjennom tre seminarer utforsker vi utfordringer, løsninger og hvordan frivillige organisasjoner kan iverksette tiltak som kan øke mangfoldet i ledelsen og blant ansatte og tillitsvalgte.

Startskuddet går 28. mai kl. 1300-1530. Vi har inviterte innledere innen forskning, kommunikasjons, offentlig forvaltning og frivillige organisasjoner til å tegne opp utfordringsbildet for oss.

Sted: Norges Idrettsforbund, Sognsveien 73, 0854 Oslo.

Meld deg på her.

INNLEDNINGER

Maren Harlem, styret i Frivillighet Norge.

 • Innledning: Vi må sette oss mål og være utålmodige.

Maren Harlem har vært i styret i Frivillighet Norge siden. Hun er leder for stabsavdeling i Den Norske Turistforening i Oslo og har tidligere jobbet i Røde kors. I styret i Frivillighet Norge har hun fulgt opp Frivillighet Norges prosjekt Inkludering i frivillig sektor. 

Jon Rogstad, forskningsleder i Fafo, innenfor området etniske minoriteter, arbeidsmarked, politisk deltakelse, tillit.

 • Hva viser forskning om hvorfor mangfoldet uteblir?

Jon Rogstad er professor i sosiologi og forskningsleder ved den frittstående samfunnsvitenskapelige forskningsstiftelsen Fafo. Han er en av Norges mest profilerte forskere innenfor temaer om det flerkulturelle samfunn. Hans arbeider spenner vidt, fra diskriminering og arbeidsmarked til politisk deltakelse og inkludering.

Toralv Moe, Spesialrådgiver, Oslo kommune.

 • Utfordringer med å sikre at kommunens ansatte gjenspeile mangfoldet i byens befolkning.

Toralv Moe er spesialrådgiver for byrådsavdelingene i Oslo kommune. Oslo legger prinsippene i det europeiske charteret for integrerende byer til grunn for sitt integrerings- og mangfoldsarbeid. Et av prinsippene er å «gjøre det som er nødvendig for at våre ansatte skal gjenspeile mangfoldet i byens befolkning på alle nivåer»

Naima Nuzat Islam, frivillig i Likestilling, inkludering og nettverk (LIN)

 • Møte med et lite mangfoldig arbeidsliv

Naima har tatt høyere utdanning i Norge og vært frivillig i flere organisasjoner. På tross av hennes formelle kvalifikasjoner og frivillig engasjement, har hun møtt lukkede dører i arbeidslivet. Hun deler sine erfaringer.

Umar Ashraf, fagansvarlig kommunikasjon i tenketanken Minotenk.

 • Hvordan kommuniserer vi for å få mer mangfold i toppen av nærings- og organisasjonslivet?

Umar Ashraf er kommunikasjonsrådgiver, og forfatter av boken Hvit PR. I sin bok skriver han blant annet om hvordan nettverksrekruttering er hemmende for mangfold på arbeidsplassen, og hvordan man kan ta grep i virksomhetskommunikasjonen for å tiltrekke seg de beste hodene uansett bakgrunn.

Rode Margrete Hegstad, styreleder i LNU (Landsrådet for Norges barne og ungdomsorganisasjoner)

 • Hva hindrer mangfoldet i ledelsen og blant ansatte og tillitsvalgte i en ungdomsorganisasjon?

Rode Margrete Hegstad har vært styreleder i LNU siden 2017. I tillegg til å være aktiv i Frikirkens Barn og Unge har hun bred erfaring fra KrFU. LNU er paraplyorganisasjon for 97 barne- og ungdomsorganisasjoner, med til sammen 450.000 medlemskap.

Habiba Stray, styreleder i Hyperion – Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser

 • Utfordringer på vei til toppen og på toppen

Habiba Stray har vært styreleder for Hyperion siden 2017. Da ble hun valgt inn som første kvinne og første med minoritetsbakgrunn. Hyperion er en stor barne- og ungdomsorganisasjon med 20.000 medlemmer og 150 foreninger.

Håvard Øvregård, seniorrådgjevar verdiarbeid i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

 • Hvilke utfordringer ser Norges største fritidsarena når det kommer til inkludering på topp?

Håvard Øvgegård jobber blant annet med verdiarbeid, forebygging og håndtering av diskriminering i NIF. NIF er det øverste organ i Norges største folkebevegelse, med rett i underkant 2.100.000 medlemskap fordelt på ca. 11 000 idrettslag. NIFs visjon er "idrettsglede for alle".

DISKUSJON

I diskusjonen fyller vi ut utfordringsbildet som innlederne har tegnet opp for oss. Seminardeltakerne inviteres til å bidra med egne erfaringer, synspunkt og forslag til hvordan organisasjoner kan jobbe med å økt mangfold i ledelsen og blant ansatte og tillitsvalgte.

Innspillene tas med i det videre arbeidet til Frivillighet Norge og ressursgruppen for Inkludering på topp.

 

Meld deg på her!

 

 

 • Tid: 28. mai
  1300-1530
 • Sted: Norges Idrettsforbund, Sognsveien 73, 0854 Oslo