Matchmaking-seminar i Bucuresti

Matchmaking-seminar i Bucuresti

For å stimulere til samarbeid mellom norske og rumenske organisasjoner, inviterer vi til et matchmaking-seminar i Bucuresti 9.-11. oktober. Seminaret skal fasilitere kontakt og diskusjoner om muligheter for samarbeid og partnerskap mellom frivillige organisasjoner i Norge, Island og Lichtenstein og frivillige organisasjoner i Romania.

Vi vil informere om Active Citizens Fund og legge til rette for ideutveksling om mulige partnerskap som kan støttes av fondet. Seminaret bygger på tidligere erfaringer om hvordan deltakerne har lært om det norske EØS-midlene til sivilsamfunn og fått bedre forståelse for hverandres mulighet til å fremme et bedre sivilsamfunn.

Seminaret vil konsentreres rundt fokusområdene for programmet:

 • Demokrati, aktivt medborgerskap, god ledelse og åpenhet
 • Menneskerettigheter og likebehandling gjennom arbeid mot diskriminering på bakgrunn av rase- eller etnisk tilhørighet, religion og tro, kjønn, funksjonsnedsettelser, alder, seksuell orientering og kjønnsidentitet.
 • Sosial likhet og inkludering av sårbare grupper
 • Kjønnsbasert vold og likestilling av kjønn
 • Miljø og klimaendringer 

Foreløpig agenda:

9. oktober:

 • Ankomst og middag på hotellet

10. oktober:

 • 09.00: Registrering og velkomst
 • 09.30-11.00: Felles informasjon om Active Citizens Fund og fondet for bilaterale relasjoner
 • 11.00-11.30: Kaffepause
 • 11.30-13.00: Organisasjonsmarked: organisasjonene presenterer seg selv og sine ønsker om samarbeid
 • 13.00-14.30: Lunsj
 • 14.30-18.00: Tematiske workshops og brainstorming om partnerskap
 • 19.30: Middag med nettverksbygging 

11. oktober:

 • 09.30-12.00: Videreutvikling av prosjektideer: Åpent forum for å videreutvikle mulighetene for samarbeid mellom organisasjoner innenfor ulike interesseområder 
 • 12.30: Lunsj og avreise

Arrangementet vil være på engelsk

Meld din interesse:

Organisasjoner som ønsker å delta, må melde sin interesse via følgende lenke innen 17. september.

Siden et begrenset antall deltakere får dekket reise, kost og losji, kan det bli nødvendig med en utvelgelsesprosess. Deltakere vil bli valgt ut basert på relevans og interesse. Deltakere som ikke tidligere har vært involvert i aktiviteter som legger til rette for samarbeid og bilaterale relasjoner gjennom Active Citizens Fund, vil bli prioritert.

Reisekostnader dekkes bare som utgiftsdekking etter arrangementet. Om utgiftene vil overstige 500 Euro, må det avklares på forhånd med arrangør. Kost og losji vil bli dekket av arrangør.

Om Active Citizens Fund Romania

Active Citizen Fund er et fond finansiert av norske EØS-midler som skal søke å utvikle langvarig stabilitet og øke kapasiteten i sivilsamfunnet gjennom å styrke sivilsamfunnets rolle i å fremme demokratisk deltakelse, aktivt medborgerskap og menneskerettigheter. Det gjør fondet gjennom å fordele midler til prosjekter innenfor identifiserte hovedsatsninger i Romania, basert på utfordringer i landet. Frivillighet Norge er med i konsortiet som gjennomfører prosjektet i Romania. Prosjektet går over fire år. Det vil være to utlysninger av midler til bilaterale samarbeid.

Les mer om prosjektet her.