Samarbeidsverkstedet

Samarbeidsverkstedet

Trenger dere flere ressurser? Få flere organisasjonsvenner i Samarbeidsverkstedet.

 

Gi tid!

Første samling i verkstedet er 2. mai, kl 1700-1900. Samlingen har Gi tid som tema. Når vi jobber med inkludering og integrering er det er spennende å reflektere over at tid er en ressurs alle har.

Hva gjør det med oss når vi gir tid?
Hva gjør det for målgruppene i organisasjonene våre og samfunnet?

Gi tid er tema for Verdensdagen for psykisk helse i 2019. Le Hang Duong og Henriette Johansen fra Verdensdagen forteller også om muligheter for å søke støtte til å markere Verdensdagen. Samarbeidsverkstedet samarbeider med Verdensdagen i 2019.

 

Om Samarbeidsverkstedet

Gjennom en serie samlinger snakker vi om inkludering og frivillige organisasjoner. Bare fantasien setter grenser for hva organisasjoner kan samarbeide om. Bli med noen på tur og opplev noe nytt. Del erfaringer om rekruttering av tillitsvalgte. Hvordan får vi foreldrene med? Samarbeidsverkstedet er en møteplass i Inkluderingsprosjektet til Frivillighet Norge. Her får dere kunnskap om aktiviteter, rekruttering, ledelse og organisasjonskultur. Dere utvikler både eget og organisasjonens nettverk. Frivillighet Norge hjelper dere med å knytte nye kontakter og veileder om samarbeid. 

 

Til høsten blir det nye samlinger:

27. august, kl. 17.00-19.00

24. september, kl. 17.00-19.00

29. oktober, kl. 17.00-19.00

 

Vi tar forbehold om endringer i datoene utover høsten.

Om ikke annet er opplyst skjer samlingene i Frivillighet Norges lokaler i Øvre Slottsgate 2B.

 

Samarbeid med Verdensdagen for psykisk helse

Deltakerne i Samarbeidsverkstedet oppfordrer til å gjøre noe sammen. Vi inviterer dere også til å sammen bidra på et arrangement vi skal lage sammen med Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Verdensdagen har Gi tid som tema i år. Verdensdagen kommer på samlingen 2. mai og forteller om sitt arbeid og hvordan de kan støtte dere.

 

Målgruppe

Medlemsorganisasjonene i Frivillighet Norge, eller organisasjoner som ønsker å bli det. Ta gjerne med dere organisasjoner dere allerede samarbeider med.

 

Påmelding

Deltakelse er gratis. Påmelding er nødvendig og sendes til Ida Marie Holmin. ida@frivillighetnorge.no.

 

Eksempler på samarbeid

Vi har laget et hefte om organisasjonssamarbeid som du finner her på hjemmesiden vår.

I inspirasjonsbanken vår Knekk inkluderingskoden www.inkluderingskoden.no finner du eksempler både på hva organisasjoner jobber med og kan samarbeide om.

 

Inkluderingsprosjektet har som mål å bidra til å økt etnisk mangfold i frivillig sektor.

  • Tid: 2. mai
    1700-1900
  • Sted: Øvre Slottsgate 2B