Samarbeidsverkstedet

Samarbeidsverkstedet

Gi organisasjonen en god start på høsten i Samarbeidsverkstedet!

 

Tema: Inkluderende møteplasser

Tema på samlingen 27.8. er hvordan vi skaper inkluderende møteplasser.

  • Kristine Fornes er tekstilkunster og jobber som husflidskonsulent i Norges husflidslag i Oslo. Hun forteller om hvordan de jobber i Bøler tekstilverksted og leder oss gjennom kreative oppgaver dere kan bruke i egen organisasjon og i samarbeid med andre. Her kan du lese en artikkel om Bøler tekstilverksted. 
  • Kari Frank, spesialrådgiver i Norsk Psykologforening, snakker om betydningen av å ha fokus på ressursperspektivet og inkluderende møteplasser i frivillige organisasjoner.

Påmelding

Påmelding sendes til Ida Marie Holmin på ida@frivillighetnorge.no. Deltakelse er gratis.

Hva er Samarbeidsverkstedet? 

Samarbeidsverkstedet er en møteplass i Inkluderingsprosjektet til Frivillighet Norge. Her får dere kunnskap om aktiviteter, rekruttering, ledelse og organisasjonskultur. Dere utvikler både eget og organisasjonens nettverk. Frivillighet Norge hjelper dere med å knytte nye kontakter og veileder om samarbeid.

Det neste datoene i verkstedet er 24.9. og 29.10.

Målgruppe

Medlemsorganisasjoner i Frivillighet Norge og andre frivillige organisasjoner. Ta gjerne med en organisasjon dere allerede samarbeider med.

 

Samarbeid med Verdensdagen for psykisk helse

2. mai hadde Samarbeidsverkstedet besøk av Verdensdagen for psykisk helse. Verdensdagen har Gi tid som tema i år og vi samarbeider om å vise frivillige organisasjoners betydning for psykiske helse. I Samarbeidsverkstedet kan organisasjoner som ønsker det sammarbeidet om å markere Verdensdagen for psykisk helse som er 10. oktober.

Inspirasjon og eksempler på samarbeid 

Vi har laget et hefte om organisasjonssamarbeid som du finner her på hjemmesiden vår.

I inspirasjonsbanken vår Knekk inkluderingskoden finner du eksempler både på hva organisasjoner jobber med og kan samarbeide om. 
 

Inkluderingsprosjektet har som mål å bidra til å økt etnisk mangfold i frivillig sektor.

  • Tid: 27. august
    17.00-19.00
  • Sted: Øvre Slottsgate 2B