Det frivillige arbeidet i Norge tilsvarer nå nesten 150 000 årsverk

Det frivillige arbeidet i Norge tilsvarer nå nesten 150 000 årsverk

I SSBs satellittregnskap for frivillige organisasjoner som ble offentliggjort 20. oktober kommer det frem at omfanget på den frivillige innsatsen er større enn noensinne.

I satellittregnskapet for frivillige organisasjoner kartlegger SSB verdiskapningen i frivillig sektor og omfanget både på lønnende årsverk og den ulønnende innsatsen. I år estimeres den samlede frivillige innsatsen til å utgjøre tilsvarende ca. 150 000 årsverk. 

- Frivilligheten tilfører samfunnet enorme verdier. De nesten 150 000 årsverkene som legges ned av frivillige gjør det mulig å skape aktiviteter land og strand rundt innenfor så godt som alle samfunnsområder, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen. 

Også verdiskapningen i frivillig sektor er skyhøy, selv om estimatet på verdien av den frivillige innsatsen er lavere enn i fjor fordi SSB har endret måten de beregner verdien av årsverk i frivillig sektor.

- Satellittregnskapet viser at midlene staten investerer i frivilligheten gir skyhøy avkastning. Statens økonomiske bidrag er på 27,5 milliarder. Samtidig er verdiskapingen i frivilligheten på 125 milliarder. I tillegg kommer alle de positive effektene for eksempel for folkehelsa, demokratiet og livskvaliteten vår. Uten frivilligheten hadde vi hatt et fattigere og kjedeligere samfunn, avslutter Johnsen.