Frivillighetsbarometeret 2014

Frivillighet Norge gjennomfører i samarbeid med TNS Gallup en årlig undersøkelse kalt Frivillighetsbarometeret. Frivillighetsbarometeret er delt i tre deler. Den første delen handler om motivasjon for frivillig arbeid. Ved å stille de samme spørsmålene over flere år kan vi kan spore trender og endringer i blant annet motivasjon for å gjøre frivillig arbeid. I del to vil vi undersøke et spesifikt tema som vil variere fra år til år. Spørsmålene i del en og del to vil være av generell art, og resultatene blir gjort tilgjengelig for medlemsorganisasjonene. I del tre åpner vi opp for at medlemsorganisasjonene våre kan stille spørsmål som angår dem spesielt og som derfor kan være mer spissede enn de generelle spørsmålene i del en og del to.

Resultatet fra undersøkelsen i 2014 finner du her.