Forskning om frivillighet

Publisert   | Sist oppdatert 

Frivillighet Norge mener at forskning om frivillighet er viktig fordi organisasjonene trenger kunnskap for å kunne ta de riktige strategiske valgene for fremtiden. Ved å gi forskere innspill om hva organisasjonene er opptatt av kan også medlemmene være med å påvirke hvilke problemstillinger det skal forskes på, og at forskningen formidles på en måte som er forståelig for organisasjonene.

Frivillighet Norge utfører årlig en befolkningsundersøkelse om frivillighet kalt Frivillighetsbarometeret, i samarbeid med Kantar TNS.

Nettverksgruppen Forskning om frivillighet er et politisk organ som er åpent for alle medlemsorganisasjoner i Frivillighet Norge. Gruppen fungerer også som en arena for erfaringsutveksling og er et sted hvor medlemsorganisasjonene kan øke sin kompetanse på ulike tema.

Nettverksgruppen arbeider med spørsmål knyttet til kunnskap om frivillighet sektor og verdien av frivillighet i Norge. I denne nettverksgruppen legges det til rette for at medlemsorganisasjonene utarbeider Frivillighet Norges politiske standpunkt(er) knyttet til forskning og gjennom dialog mellom forskere og organisasjoner formidler de relevant forskning.

Leder for gruppen er Kristin W. Sandnes. 

Nyheter om forskning om frivillighet: