Ny studie om ildsjeler

Ny studie om ildsjeler fra NIBR og Distriktssenteret.

Publisert   | Sist oppdatert 

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har utgitt rapporten Ildsjeler og lokalt utviklingsarbeid på oppdrag fra Distriktssenteret. Rapporten baserer seg på 553 tilbakemeldinger på en elektronisk survey og 14 dybdeintervjuer. Alle tilbakemeldingene har blitt gitt av individer som i en foregående prosess har blitt klassifisert som ildsjeler av forskerne.

Rapporten identifiserer blant annet hvilke personlige egenskaper som ser ut til å kjennetegne de fleste ildsjeler. Verdt å trekke frem en kombinasjon av tålmodighet og utålmodighet. "Tålmodighet til å stå på for en sak og samtidig være utålmodig etter å få gjennomført ting" (s. 11).

Selv om personlige egenskaper kanskje er en nødvendig betingelse, er dette ikke en tilstrekkelig betingelse for å utløse "ildsjeleri". For frivillig sektor er det spesielt to funn som er viktige i denne sammenheng. For det første svarer om lag 75 % av respondentene at det er svært viktig at det eksisterer et aktivt frivillig miljø og dugnadsånd på stedet. Denne faktoren anses av flest respondenter som svært viktig for å fremme ildsjelenes engasjement. For det andre svarer over 45 % av respondentene at lokale myndigheter som ikke er medspillere hemmer ildsjelenes engasjement.

-Dette viser helt tydelig at engasjerte individer aldri operer i et vakuum. Studien bekrefter det Frivillighet Norge alltid har visst: Når rammebetingelsene er gode, blomstrer engasjementet, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Birgitte Brekke.

- En konsekvens av funnene i rapporten er at kommunene ikke kan forholde seg passive til frivilligheten og vente på at engasjerte enkeltindivider skal ta initiativ ut av det blå. Snarere må kommunene være proaktive og etablere en helhetlig frivillighetspolitikk. Dette er et essensielt grep for å ivareta og forbedre et aktivt frivillig miljø, som igjen er en betingelse for å bygge opp under ildsjelenes engasjement, avslutter Brekke.