Svært høy deltakelse i norsk frivillighet – men fortsatt potensial for å rekruttere bredere

Svært høy deltakelse i norsk frivillighet – men fortsatt potensial for å rekruttere bredere

Frivillighetsbarometeret 2017 viser at 67 % har gjort frivillig arbeid siste 12 måneder.

På FNs internasjonale dag for frivillighet lanserer Frivillighet Norge, i samarbeid med Kantar TNS, Frivillighetsbarometeret for 2017.

- Frivillighetsbarometeret viser at i løpet av de siste 12 månedene har 2 av 3 deltatt i frivillig arbeid. De bærer stoler, kjører eldre eller barn, jobber på loppemarked eller vedlikeholder hus og anlegg, deltar i styrearbeid, og har ellers alle tenkelige og utenkelige roller. Uten de frivillige ville lokalmiljøene i Norge sett helt annerledes ut, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Fortsatt potensial for å rekruttere flere
Frivillighetsbarometeret viser at potensialet for høyere deltakelse er stort. På spørsmål om man kunne tenke seg å gjøre frivillig arbeid for en aktivitet man er opptatt av svarer 55 % ja og bare 17 % nei.

-Frivillighetsbarometeret viser at svært mange ønsker å delta, men også at organisasjonene har en tendens til å forsøke å rekruttere de som allerede er frivillige. Det er viktig at organisasjonen ser at potensialet er større enn som så, avslutter Slotterøy Johnsen.

Les hele Frivillighetsbarometeret 2017 her