Store forventninger til en ny og helhetlig frivillighetspolitikk

Publisert   | Sist oppdatert 

Artikkel til FIOs bransjemagasin FUNDIT! (nr 3/2007)

Med meldingen ønsker vi å bygge et dansegulv som frivillige organisasjoner skal danse på, sa Kulturminister Trond Giske under pressekonferansen om regjeringens Stortingesmelding nr. 39 (2006-2007) Frivillighet for alle. - Og vi er klare til å svinge oss!

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder frivillig innsats per innbygger og frivilligheten er i stor grad økonomisk uavhengig. Denne frivillighetstradisjonen må vi bevare og forsterke.

Frivillighetsmeldingen er en viktig milepæl. Den inneholder en helhetlig framstilling av frivilligheten, og er et viktig bidrag til anerkjennelsen av frivilligheten som samfunnssektor og til sektorens egenverdi. Frivillighet Norge har fått gjennomslag for mange av punktene i vår frivillighetspolitiske plattform, og våre innspill til regjeringen underveis i prosessen har fått gehør. Vi har store forventninger til utviklingen av frivillighetspolitikken framover!

Regjeringen vil legge 4 hovedstrategier til grunn for å styrke frivillig sektor:

 • bedre rammebetingelser for sektoren
 • økt fokus på ressurser til lokal aktivitet og ”lavterskelaktivitet”
 • økt oppmerksomhet om inkludering og integrering
 • styrket kunnskap og forskning 

I tråd med innspillene fra Frivillighet Norge vil det bli:

 • etablert et forskningsprogram for frivillighet
 • innført satelittregnskap over aktiviteten i frivillig sektor i nasjonalregnskapet
 • gjennomgang av tilskuddsordningene med sikte på forenkling og slik at de er tilgjengelige også for nyere organisasjoner
 • fritak for frivilligheten når de nye innstrammingene i reglene for telefonsalg iverksettes
 • åpnet for at frivilligheten kan få inntekter fra kjøpsutløsende donasjoner
 • heving av beløpsgrensen for fritak for arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner til 45 000 kr per ansatt og 450 000 kr i totale lønnsutgifter
 • heving av beløpsgrensen for fritak for lønnsoppgaveplikt og forskuddstrekk for frivillige organisasjoner til 4000 kr
 • videreføring av skattefradragsordningen for gaver
 • årlige kontaktmøter mellom staten KS og Frivillighet Norge om lokale frivillighetspolitikk 

Regjeringen vil kompensere bortfallet av automatinntekter i 2008 og 2009 med en milliard kr. Det åpnes for at spillerne i Norsk Tipping kan få bestemme at 5% av beløpet de spiller for skal gå til en selvvalgt frivillig organisasjon. 

Taket på 100 timer pro-bono arbeid fjernes. Det åpnes videre for at også firmaer, ikke bare enkeltpersoner, kan støtte frivillige organisasjoner med gratis arbeid.

Rammebetingelsene for frivillig sektor er avgjørende for at Norge skal beholde sin plass i verdenstoppen når det gjelder medlemskap og frivillig innsats. Moms er ikke en del av frivillighetsmeldingen, men vi forventer at regjeringen kommer tilbake til spørsmålet om momsfritak for frivilligheten i januar.

Av Birgitte Brekke, daglig leder Frivillighet Norge