Brev til KKD, Forslag til representanter i klagenemda 250909

Publisert   | Sist oppdatert 

Kultur og kirkedepartemtent

Postboks 8030 dep

0030 Oslo

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Att: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Anne Sletmo/Birgitte Lange                                                                          25. september 2009­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

FORSLAG TIL REPRESENTANT I KLAGENEMDA­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ FOR FRIVILLIGHETSREGISTERET – DERES REF. NR. 2009/03586 SF ASL

Vi viser til brev fra departementet datert 8. september 2009. 

I tråd med departementets anmodning sender Frivillighet Norge to alternative forslag til representant + varamedlem til klagenemda for Frivillighetsregisteret:

Alternativ 1:

  • Arnt Holte
  • Birgitte Brekke, varamedlem

Alternativ 2:

  • Birgitte Brekke
  • Arnt Holte, varamedlem

Arnt Holte er assisterende generalsekretær i Norges Blindeforbund. Han kan nås på telefon 9019 0732 og har e-post adresse arnt.holte@blindeforbundet.no

Birgitte Brekke er generalsekretær i Frivillighet Norge. Hun kan nås på telefon 9064 0993 og har e-post adresse birgitte@frivillighetnorge.no

Dersom det er ønskelig sender vi gjerne ytterligere informasjon om de foreslåtte representantene.

Med hilsen

Sven Mollekleiv styreleder

Birgitte Brekke generalsekretær