Brev til KUD ang forprosjekt om integrasjonsløsning

Publisert   | Sist oppdatert 

31. august 2011

Rapport fra forprosjekt

Vi viser til brev fra Kulturdepartementet 9.5.2011 angående forprosjekt om integrasjonsløsning i Frivillighetsregisteret. Forprosjektet er nå gjennomført i regi av en arbeidsgruppe med representanter for NIF, LNU og Frivillighet Norge. Rapport fra forprosjektet følger vedlagt.

Vi viser også til at spørsmålet om håndtering av tilknytninger i Frivillighetsregisteret er besvart i et separat brev til departementet 27.6.2011.

For ordens skyld opplyses det om at det i henhold til brev fra KUD 6.6.2011 vil bli rapportert om forprosjektets administrasjon og økonomi i tilknytning til Frivillighet Norges årsrapportering for 2011.

Med vennlig hilsen

Birgitte Brekke

Generalsekretær 

Stian Slotterøy Johnsen

Leder for kommunikasjon og utredning