Frivillighetsregisterloven

Publisert   | Sist oppdatert 

Lov om register for frivillig virksomhet (Frivillighetsregisterloven) ble vedtatt i juni 2007. Lovteksten i sin helhet finnes på Lovdata.