Høringssvar - endringer i eForvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som hovedregel

Publisert   | Sist oppdatert 

Frivillighet Norge mener at det er gode grunner for at digital kommunikasjon skal bli hovedregelen i offentlig forvaltning, men endringen må ikke få som konsekvens at det blir vanskeligere å drive frivillig organisasjon. I høringssvaret påpeker behovet for fortgang i videreutviklingen av Frivillighetsregisteret.

Last ned hele høringssvaret her