Hva skal registreres i Frivillighetsregisteret?

Publisert   | Sist oppdatert 

Følgende informasjon vil kreves av foreninger ved registrering i Frivillighetsregisteret.

Minimumskrav etter frivillighetsregisterlov og forskrift

 • Kategori

◦Inntil tre koder, med innbyrdes rangering

 • Evt. tilknytning til andre enheter som er registrert i Frivillighetsregisteret
 • Om enheten vil registrere vedtekter eller ikke
 • Om enheten vil sende inn regnskap eller ikke

◦Evt. opplysning om avvikende regnskapsår

 • Om enheten vil delta i grasrotandel eller ikke

Om enheten fyller vilkårene for grasrotandel

 • Bankkontonummer (pliktig om de vil delta i grasrotandel)

Minimumskrav etter enhetsregisterlov og forskrifter

 • Navn på enheten
 • Adresseinformasjon - forskjellige typer adresser
 • Organisasjonsform
 • Formål
 • Stiftelsestidspunkt
 • Må ha daglig leder eller tilsvarende kontaktperson, meldes ved hjelp av fødselsnummer
 • Må melde alle medlemmene i styret, jf krav i frivillighetsregisterlov; meldes ved hjelp av fødselsnummer

Som følge av systemet med tilknyttede registre

 • Skal enheten momsregistreres?

◦Oppfølgingsspørsmål hvis svar = "ja"

 • Skal enheten ha ansatte?
 • Skal enheten registreres i Foretaksregisteret?
 • Er virksomheten overtatt fra andre?

Registreres dersom opplysningen finnes:

 • Revisor, regnskapsfører (kun profesjonelle aktører), signatur, prokura

Administrative opplysninger

 • Målform, telefonnumre, elektroniske adresser, hvor skal registreringsdokumenter og gebyr sendes, evt. saksreferanse for innsender

Meldingen skal signeres av daglig leder/kontaktperson

 • Samme krav i begge lover
 • For stiftelser og næringsdrivende enheter - signeres av signaturberettiget

Dokumentasjon - vedleggskrav:

 • Stiftelsesdokument

◦Om dette ikke lar seg skaffe: årsmøteprotokoll

 • Vedtekter
 • Protokoller som viser valg av styre, evt. også regnskapsfører og revisor
 • Dersom knytning til andre enheter - vedlegg som viser knytning(ene)
 • Må ha fødselsnummer på alle som meldes som rolleinnehavere

NB! Ettersom forskriften for Frivillighetsregisteret ikke er endelig fastsatt (pr 02.09.08) kan det bli mindre justeringer i registreringskravene.