Presentasjon av forslaget til frivillighetsregister

Publisert   | Sist oppdatert 

Sommeren 2006 foreslo Woxholth-utvalget å lage et frivillighetsregister. Men hva er dette registeret egentlig, og hva innebærer det for din organisasjon?

Når kommer Frivillighetsregisteret?

 • Etter planen skal registeret være i full drift fra 02.01.2009. Elektronisk registrering av organisasjoner skal åpnes 1.12.2008.

Hvem kan registrere seg i Frivillighetsregisteret?

 • Alle som driver virksomhet som ikke er fortjenestebasert vil kunne registrere seg.
 • Frivillighetsregisteret vil være for alle organisasjoner - både store og små. Lokale og regionale lag av større organisasjoner kan registrere sin tilknytning til hovedorganisasjonen.
 • Det legges også opp til at sentralleddet i organisasjonen kan registrere alle sine underliggende lag på én gang. Frivillighet Norge mener at dette må utløse en rabatt ettersom det er billigere for registeret å ta imot en slik "masseregistrering".
 • Det anslås at det er ca 100 000 lokale lag og foreninger i Norge. Forslaget til Frivillighetsregister tar utgangspunkt i at ca 60 000 av disse vil registrere seg.

Blir man nødt til å registrere seg i Frivillighetsregisteret når det kommer?

 • Nei, det vil ikke være registreringsplikt - registrering i Frivillighetsregisteret skal være frivillig.

Skal Frivillighetsregisteret erstatte Enhetsregisteret?

 • Mange organisasjoner synes det er komplisert å registrere seg i Enhetsregisteret, noe som blant annet er nødvendig for å opprette bankkonto for organisasjonen.
 • Frivillighetsregisteret vil være et supplement til Enhetsregisteret.
 • I praksis vil organisasjonene i framtiden kunne forholde seg til en egen knapp på Brønnøysundregistrenes hjemmeside som vil gi tilgang til all relevant informasjon.
 • Frivillighet Norge vil jobbe for at selve registreringen skal bli så enkel som mulig for organisasjonene.

Hvorfor skal man registrere seg i Frivillighetsregisteret?

 • En registrering vil gi en godkjenning av at virksomheten er en del av frivilligheten.
 • Det vil være mulig å henvise til opplysninger i registeret i forbindelse med søknader til offentlige eller private bidragsytere.
 • På sikt kan offentlige støtteordninger, for eksempel momskompensasjon, knyttes til Frivillighetsregisteret.
 • Registeret vil bidra til å avgrense frivillig sektor og kan gi frivillige virksomheter økt legitimitet i samfunnet.

Hvor kan jeg finne ut mer om Frivillighetsregisteret?

Frivillighet Norge har laget en Powerpoint-presentasjon som du kan bruke hvis du skal forklare frivillighetsregisteret for noen andre. Last ned presentasjonen av frivillighetsregisteret (Powerpointformat).

 • NOUen har vært på høring og Frivillighet Norge har levert denne høringsuttalelsen, basert på innspill fra medlemsorganisasjonene.
 • Se også Frivillighetsregisterloven (link til Lovdata)