Brev til Byrådet i Oslo om driftstilskudd til ideelle, frivillige organisasjoner

Brev til Byrådet i Oslo om driftstilskudd til ideelle, frivillige organisasjoner

Kommuneadvokaten mener driftsavtaler må underlegges anskaffelsesregelverket. Det fører til at bydelene mener det er nødvendig å si opp avtaler med flere av Frivillighet Norges medlemmer om driftstilskudd til seniorsentre.

Les brevet fra Frivillighet Norge til Byrådet i Oslo om driftstilskudd til ideelle, frivillige organisasjoner her. Brevet ble sendt til Byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen og til Byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl, den 11. desember 2018. 

Her ligger det første brevet vi sendte Oslo kommune om dette temaet.