Leserinnlegg: Mer for velferdspengene

Publisert   | Sist oppdatert 

11. mai 2011

Lederartikkelen i Moss Avis 11. mai uttrykker bekymring over regjeringens beslutning om å satse på ideelle aktører for å øke fosterhjemskapasiteten. Redaktøren tror det vil føre til at antallet fosterhjemsplasser reduseres.

Frivillighet Norge er glad for beslutningen om å prioritere ideelle non-profitbaserte aktører for å øke fosterhjemskapasiteten. Frivillige organisasjoner har lang tradisjon for å drive sosiale tjenester og har solide fagmiljøer. I tillegg er organisasjonene talerør for brukerne og viktige pådrivere for endringer gjennom holdningsskapende arbeid og som deltakere i sosialpolitisk debatt. Dermed får både brukerne og samfunnet noe mer av de ideelle aktørene enn av de kommersielle.

Frivillighet Norge håper regjeringens beslutning om å prioritere ideelle aktører på fosterhjemsfeltet blir et eksempel til etterfølgelse for andre offentlige innkjøpere av velferdstjenester. Det vil sikre mangfold, kvalitet og kapasitet. I hvilken grad kapasiteten er tilstrekkelig er imidlertid avhengig av hvor mye ressurser det offentlige vil bruke, ikke hvem det offentlige kjøper tjenestene av.

Birgitte Brekke

generalsekretær

Frivillighet Norge

Innlegget sto på trykk i flere lokalaviser i uke 19