Velferd og idealisme (Innlegg i Klassekampen 10.9.11)

Publisert   | Sist oppdatert 

Ideelle aktører innenfor helse- og omsorgstjenester som Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening og Kirkens Bymisjon er verdifulle for samfunnet. Det er en verdi partiene har et felles ønske om å bevare. Da må det gjøres nødvendige politiske grep.

Det offentlige klarer ikke å dekke dagens og morgendagens velferdsbehov alene. Ideelle aktører representerer en merverdi bl.a. gjennom sine nyskapende metoder, solide fagmiljøer, brede sosiale nettverk og sin posisjon som talerør for svake grupper.

Helse Sør-Øst annonserer nå at de vil gå bort fra anbudskonkurranser og inngå løpende avtaler med ideelle aktører innenfor spesialisert rusbehandling. Barne- likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken ønsker også å gå bort fra anbudsbruk når det gjelder plassering av barn i barnevernsinstitusjoner. Dette er eksempler Frivillighet Norge mener landets kommuner bør følge når de skal sikre sine innbyggere et mangfoldig velferdstilbud med høy kvalitet.

Regjeringen må beslutte at ideelle aktører skal foretrekkes under forutsetning av at de møter kvalitetskravene. De ideelles idealisme og rolle som samfunnsaktør må verdsettes, også når de driver omsorg for eldre, behandling av rusmisbrukere, barnevernstilbud, rehabilitering og andre viktige velferdstjenester.

Birgitte Brekke

Generalsekretær

Frivillighet Norge