Høringsinnspill til familie- og kulturkomiteen

Publisert   | Sist oppdatert 

Her kan du lese Frivillighet Norge sin høringsuttalelse til Stortingets familie- og kulturkomité 05.06.2014 om forbedring av rammevilkårene for organisasjonseide kulturbygg.