Frivillighet Norge kritisk til endring i bokføringsforskriften

Frivillighet Norge er kritisk til endring i bokføringsforskriften som vil føre til betydelig merarbeid for organisasjoner, og er stikk i strid med regjeringens målsetning om forenkling for frivilligheten.

Før sommeren sendte Skattedirektoratet et forslag på høring om å øke dokumentasjonskravet for veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner. Forslaget gjelder organisasjoner som har omsetning som er unntatt fra merverdiavgiftsloven etter § 3-12, som blant annet gjelder loppemarkeder og kiosksalg ved arrangementer.

Forslaget vil føre til at organisasjoner som har inntekter på over 3G i løpet av et år som er fritatt for merverdiavgift etter §3-12 vil måtte dokumentere kontantsalg med kassaapparat eller elektronisk transaksjonsliste. 3G tilsvarer om lag 290 000 kroner.

- Dette vil innebære et betydelig merarbeid for medlemmer, foreldre eller andre som stiller opp i kiosken på dugnad, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen. Hvis forslaget bli gjennomført er det stikk i strid med regjeringens målsetning om forenkling for frivilligheten.

Frivillighet Norge har bedt om at unntaket for dokumentasjon av omsetning uten merverdiavgift etter merverdiavgiftslovens § 3-12 tredje ledd gjøres gjeldende for all omsetning etter denne bestemmelsen og ikke bare omsetning under 3G.

 

Se omtale av saken på Budstikka.no.

Les Frivillighet Norges høringssvar her.