Frivillighet Norges innspill til høring om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har fått delegert ansvaret for å utarbeide forskrift til tilskuddsordningen for funksjonshemmedes organisasjoner fra Barne- og likestillingsdepartementet. Direktoratet gjennomfører en høring som et ledd i denne prosessen.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har fått delegert ansvaret for å utarbeide forskrift til tilskuddsordningen for funksjonshemmedes organisasjoner fra Barne- og likestillingsdepartementet. Direktoratet gjennomfører en høring som et ledd i denne prosessen.

Frivillighet Norge uttaler seg i saker som berører frivillige organisasjoners rammebetingelser, og ønsker derfor å løfte frem noen generelle kommentarer om den nye forskriften. 

Du kan lese hele høringssvaret fra Frivillighet Norge her.