Høringssvar til KUD: Utredning av konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill

Frivillighet Norge sendte i dag, 26. november, denne uttalelsen vedrørende utredning av konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill.