Verdifulle bidrag 2016 - Rapport om skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner

Her finner du Frivillighet Norges nye rapport Verdifulle bidrag 2016.

Rapporten baserer seg på en gjennomgang av relevante bakgrunnsdokumenter om skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner, opplysninger fra Skattedirektoratet, samt en undersøkelse blant Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner gjennomført for inntektsårene 2014 og 2015.

Rapporten bygger videre på tilsvarende medlemsundersøkelser fra 2015, 2014, 2013 og 2011. Alle undersøkelsene dekker de to foregående inntektsårene.

Datainnsamlingen til denne undersøkelsen ble gjennomført samtidig med Frivillighet Norges årlige undersøkelse om momskompensasjon for frivillige organisasjoner, høsten 2016.