Verdifulle bidrag 2017: Ny rapport om skattefradragsordningen

Verdifulle bidrag 2017: Ny rapport om skattefradragsordningen

Frivillighet Norges nye rapport om skattefradragsordningen, viser en tredobling av gaver til frivillige organisasjoner siden 2005.

Frivillighet Norge har gjennomført tilsvarende medlemsundersøkelser siden 2011. Alle undersøkelsene dekker de to foregående inntektsårene.

Noen av konklusjonene er:

  • I 2016 ble det gitt skattefradrag for over 3,7 milliarder kroner. Omfanget på gaver er nesten tredoblet siden 2005.

  • Det er organisasjonene med høyest driftsinntekter som utnytter seg mest av ordningen. 

  • Frivillige organisasjoner opplever fortsatt vekst i innrapporterte gaver, og de utgjør en stabilt stor del av organisasjonenes inntekter.

  • Skattefradragsordningen er ikke et incentiv for bedrifter å donere til frivillige organisasjoner.

  • 16 prosent av organisasjonene oppgir å prioritere gaver fra næringslivet høyest, mens 57 prosent satser mest på gaver fra privatpersoner.

  • Antall bedrifter som gir gaver gjennom skattefradragsordningen har økt med 15 prosent fra 2015 til 2016.