Frivillighet Norge følger statsbudsjettet

I oktober hvert eneste år fremmer regjeringen sitt forslag til statsbudsjett, kalt stortingsproposisjon nr 1. En av Frivillighet Norges viktigste oppgaver er å sørge for at frivillighetens interesser blir ivaretatt gjennom hele prosessen med statsbudsjettet.

Publisert   | Sist oppdatert 

Frivillighet Norge jobber blant annet med å:

  • Komme med utspill og forslag både i forkant av, og mens budsjettet utarbeides
  • Lese gjennom og kommentere relevante deler av statsbudsjettet
  • Gå på høringer i stortingskomiteene for å kommentere forslaget til statsbudsjett fra frivillighetens perspektiv, og foreslå endringer

Grunnlaget for arbeidet med statsbudsjettet er standpunktene våre medlemmer har vedtatt gjennom Frivillighetspolitisk plattform, den årlige handlingsplanen og i våre politiske organer.

Vi fokuserer på de sakene som gjelder for hele frivilligheten, for eksempel momskompensasjon eller behovet for forenkling i forvaltningen. På denne måten ivaretar vi best frivillig sektors interesser.

Nedenfor finner du dokumenter og nyheter relatert til statsbudsjettet.