De ville bak fjellet er vinneren av Frivillighetsprisen 2014

De ville bak fjellet er vinneren av Frivillighetsprisen 2014

Torsdag morgen 4. desember annonserte kulturminister Thorhild Widvey på TV2 God Morgen Norges direktesending at vinneren av Frivillighetsprisen 2014 er De ville bak fjellet.

Juryens begrunnelse

Gode nærmiljøer oppstår ikke av seg selv. Noen nærmiljøer er til og med utrydningstruet. Årets prisvinner har med et utrettelig frivillig engasjement og pågangsmot samlet mennesker på tvers av generasjoner og bidratt til å skape et varmt, levende og inkluderende nærmiljø - og gitt bygda nytt håp for framtida. Prisvinneren representerer en ny type nærmiljøfrivillighet som er på fremmarsj over hele landet.

Prisvinneren ser muligheter der andre ser problemer, og viser oss at frivilligheten handler der andre ofte ikke kommer lenger enn til utredninger og prat. Basert på økologi og gjenbruk skaper prisvinneren aktiviteter og tilbud året rundt som knytter folk sammen, styrker lokalmiljøet og tiltrekker oppmerksomhet til bygda. Prisvinneren byr på seg selv og bruker sosiale medier aktivt. Målet er å skape nye muligheter i bygda ved å løfte frem de ressursene som finnes blant folk og i naturen. Juryen har latt seg imponere av hvordan prisvinneren på kort tid har fått med seg hele lokalsamfunnet, og skapt masse liv og røre og fornyet optimisme.

Som om ikke det var nok, viser de at engasjementet ikke er begrenset til lokalmiljøet, men strekker seg utover landegrenser, gjennom å samle inn klær til vanskeligstilte i Russland. Prisvinneren har en smittende stå-på-vilje som man ikke kan annet enn å bli inspirert av.

Vil du vite mer om De ville bak fjellet? Se deres Facebook-profil her og deres blogg her.

Foto: Nyebilder.no