Frivillighetsprisen 2010 til Anne Semb fra Troms

Frivillighetsprisen 2010 til Anne Semb fra Troms

Det er seerne og en jury som til sammen har bestemt vinneren av frivillighetsprisen 2010.

– Dette er helt utrolig, og jeg føler at jeg står her som en representant for alle ildsjelene i bygda mi, sier Anne Semb.

«Hjulvispen i Kvæfjord»

Anne Semb er primus motor i kulturlivet i bygda. Juryen har lagt vekt på at hun er usedvanlig mangfoldig og inkluderende.

– Hun er en kreativ lagspiller som skaper og inspirerer, og har en egen evne til å nå fram til barn og unge. Hun gleder hele bygda med sitt engasjement, står det blant annet i juryens begrunnelse.

Frivillighetsprisen 2010 - Juryens begrunnelse

Juryen har latt seg imponere over den store og mangfoldige frivillige innsatsen som er lagt ned av årets kandidater til Frivillighetsprisen. Alle fylkesvinnerne utmerker seg på hver sine områder. Juryen understreker at alle er verdige vinnere og fortjener honnør for sin innsats for å skape et åpent, aktivt og trygt samfunn.

Etter en spennende prosess hvor vi fikk kandidater fra hele landet, og så seks sterke semifinalister, har seerne stemt fram tre flotte finalister. Oppgaven med å kåre årets seks semifinalister, og nå selve prisvinneren, har vært både spennende og svært utfordrende for juryen.

I sitt valg har juryen lagt vekt på at kandidatens innsats er usedvanlig mangfoldig og inkluderende. Kandidaten drar med seg menneskene rundt seg og skaper begeistring og glede på en helt spesiell måte.

Vinneren er en kreativ lagspiller som skaper og inspirerer, og har en egen evne til å nå fram til barn og unge. Prisvinneren gir dem mot til å stå fram med kulturelle prestasjoner som sang, musikk og billedkunst, og gleder hele bygda med sitt engasjement.

Årets vinner av Frivillighetsprisen er kjent som en hjulvisp i lokalsamfunnet som ikke bare de unge nyter godt av. Hun stiller opp og støtter lag og foreninger på deres arrangementer, og har også engasjert seg aktivt for de eldre i bygda.

Juryen tildeler den nasjonale Frivillighetsprisen for 2010 til Anne Semb fra Troms. 

Foto: TV2