Hvem vinner Frivillighetsprisen i 2013?

Hvem vinner Frivillighetsprisen i 2013?

Den første av fem kandidater ble presentert på TV2 God Morgen Norge den 25. november. Vinneren presenteres den 5. desember.

NB: Prisen ble delt ut den 5. desember.

Norge har lange tradisjoner for frivillighet, og ligger på topp i verden med frivillig innsats tilsvarende 115.000 årsverk. Det er mer enn hele den norske oljeindustrien og skoleverket til sammen!

Frivillighet Norge deler årlig ut frivillighetsprisen for å rette oppmerksomhet mot hvordan frivilligheten styrker og forandrer samfunnet. Alle av årets finalister er viktige bidragsytere og forbilder i sine lokalsamfunn.

Kåring av vinneren er nå i sluttfasen. Etter at hele landet har fått nominere kandidater står vi nå igjen med fem som blir presentert på TV2 God Morgen Norge hver dag denne uka.

Se på reportasjene om årets semifinalister og stem på din favoritt på TV2 God morgen Norge tv2.no/gmn  

For presse kan Frivillighet Norge formidle kontakt med alle finalistene. De fem finalistene er:

De frivillige ved Home-Start familiekontakten i Moss

De ble etablert i 2011 og har allerede støttet ca. 50 familier. Fra oppstarten til nå er det 30 frivillige som har gått kurs for å bli familiekontakt og de frivillige er i alle aldre og kjønn. De familiene som mottar hjelp og støtte fra familiekontaktene kan for eksempel ha manglende eller dårlig nettverk, psykiske belastninger eller barn med nedsatt funksjonsevne. Organisasjonen har utstrakt samarbeid med helsestasjon, barnehage, familievernet, psykisk helsevern, PPT og andre. Deres hovedfokus er at det av og til er små forskjeller som kan gjøre at vi mestrer hverdagen bedre.

Carol Østby og lesehunden Molly

Carol er en pioner innen terapihundsaken sammen med sin Molly. De er sammen spesialisert som barnehundekvipasje og jobber frivillig flere dager i uken med Molly som lesehund på Grimstad bibliotek. Barn som ellers er sjenerte synes det er mindre skummelt å lese for Molly enn for andre. Og Molly er trent opp til å være en god lytter som ikke gjesper. Carol inngir en enestående tillit; hun er rolig, interessert og maser ikke om prestasjoner – og Molly kritiserer aldri, hun bare koser seg i samvær med barna. Carol presierer også at det ikke bare behøver å være barn med lesevansker, barn som har problemer med å lesehøyt i andres nærvær eller urolig barn som skal kunne lese for Molly. Hun tar imot alle som har lyst.

De frivillige under Spelet om Heilag Olav

"Spelet om Heilag Olav" på Stiklestad av Olav Gullvår (manus) og Paul Okkenhaug (musikk) hadde urpremiere i 1954 under tittelen "Føre slaget". I 2014 har spelet 60-årsjubileum. Spelet, som det bare kalles i bygda, er en bauta i lokalmiljøet og den frivillige innsatsen beskrives som en bærebjelke i arbeidet. Helt fra starten har frivillighetsarbeidet vært den sentrale bærebjelken i alle organisatoriske deler av teaterproduksjonen: i administrasjonen, informasjon, salg, publikumsservice, fysisk tilrettelegging av scene og stevneplass, kor, orkester og som sceneaktører.

Spelet representerer et godt samarbeid mellom profesjonelle kunstnere og frivillige amatører, som har fått navnet Nord-Trøndelagsmodellen. I 2013 brukte ca. 830 mennesker fra 5 til 87 år av sin ferie og fritid for Spelet. I 2013 utgjorde den frivillige innsatsen mer enn 11 årsverk. Det er eksempler på slekter som har vært med som frivillige i 5 generasjoner og til og med noen frivillige som har vært med i alle 60 årene. Spelet gir ringvirkninger for kultur- og organisasjonslivet i regionen resten av året og skaper nærhet til lokal og nasjonal historie.

Kai Petter Gulmæle

Kai Petter Gulmæle er en ung og lokal ildsjel som er aktiv i Røde Kors, Redd Barna og flere idrettslag i Troms. Kai Petter er med i et integreringsprosjekt for asyl- og flyktningbarn og norske barn. Dette er et teaterprosjekt som foregår hver uke. Han er også hver uke med på å organisere og gjennomføre Redd Barnas aktiviteter. Det er unikt at han er med i så mange forskjellige aktiviteter for flere ulike organisasjoner. Han er et forbilde på det å gi ubetinget kjærlighet til mennesker uten å kreve noe for det. Det å vise omtanke og engasjement for medmennesker er like verdifullt som å bidra til tradisjonell organisasjonsutvikling og tilrettelegging av aktiviteter. Kai Petter gjør alt dette, og er med det også med på å minske barrierer

Hiam Al-Chirout

Hiam beskrives som en god rollemodell for innvandrerkvinner fra Midtøsten i Larvik. Hun fremmer utenlandske kvinner i samfunnet, er politisk aktiv, leder for arabisk forening og nestleder i Vestfold innvandrerråd. Hun bidrar til at innvandrerkvinner blir mer aktive i det norske samfunnet. Hun har et usedvanlig stort samfunnsengasjement og er sosialt, kulturelt og politisk aktiv i Larvik gjennom en rekke ulike aktiviteter og organisasjoner. Hun bygger broer mellom etnisk norske og innvandrere. Hun fikk Vestfolds likestillingspris i 2009 og har blant annet vært med i NRKs Migrapolis.