Spelet om Heilag Olav vinner Frivillighetsprisen 2013

Spelet om Heilag Olav vinner Frivillighetsprisen 2013

På morgenkvisten 5. desember delte Kulturminister Thorhild Widvey ut årets frivillighetspris til ildsjelene fra Verdal på TV 2 God Morgen Norge

"Spelet om Heilag Olav" på Stiklestad av Olav Gullvåg (manus) og Paul Okkenhaug (musikk) hadde urpremiere i 1954 under tittelen "Føre slaget". I 2014 har spelet 60-årsjubileum. Spelet, som det bare kalles i bygda, er en bauta i lokalmiljøet og den frivillige innsatsen beskrives som en bærebjelke i arbeidet. Spelet formidler en viktig del av norsk kulturhistorie under Olsokdagene, om slaget på Stiklestad som ble vendepunktet for innføringen av kristendommen og rikskongedømmet i Norge. Helt fra starten har frivillighetsarbeidet vært den sentrale bærebjelken i alle organisatoriske deler av teaterproduksjonen: i administrasjonen, informasjon, salg, publikumsservice, fysisk tilrettelegging av scene og stevneplass, kor, orkester og som sceneaktører. I 2013 brukte rundt 830 mennesker fra 5 til 87 år av sin ferie og fritid for Spelet. I 2013 utgjorde den frivillige innsatsen mer enn 11 årsverk. Det er eksempler på slekter som har vært med som frivillige i 5 generasjoner og til og med noen frivillige som har vært med i alle 60 årene. Spelet gir ringvirkninger for kultur- og organisasjonslivet i regionen resten av året og skaper nærhet til lokal og nasjonal historie.

Fra juryens begrunnelse

Frivilligheten i Norge har lang tradisjon for å være pioner. Årets prisvinner har gjort nybrottsarbeid og skapt metoder som nå blir brukt av andre over hele landet.

Helt fra starten har frivillig innsats gjennomsyret hele aktiviteten: administrasjon, informasjonsarbeid, salg, publikumsservice, fysisk tilrettelegging av scene og stevneplass, kor og orkester og som sceneaktører. Her er det plass til alle – uansett om de vil gjøre en stor eller en liten innsats.

Neste år har prisvinneren 60-årsjubileum, og er en vital og livskraftig jubilant. I 2013 la hele 830 frivillige mellom 5 og 87 år ned totalt 11 årsverk i frivillig innsats. Det fins slekter som har vært med i 5 generasjoner og frivillige som har deltatti alle årene.

Spelet om Heilag Olav formidler en viktig del av norsk kulturhistorie. Samtidig har spelet store ringvirkninger i lokalmiljøet, både som inkluderende møteplass på tvers av generasjoner, som læringsarena, som en viktig identitetsbygger og som spydspiss for et sterkt teater- og frivillighetsmiljø i Verdal.

 

Spelet om Heilag Olav vinner Frivillighetsprisen 2013