Tidenes yngste vinner av den nasjonale Frivillighetsprisen

Tidenes yngste vinner av den nasjonale Frivillighetsprisen

Penelope Lea fikk den nasjonale Frivillighetsprisen 2018, som ble delt ut på FNs internasjonale frivillighetsdag 5. desember. 14-åringen er med det tidenes yngste vinner av Frivillighetsprisen.

Penelope fikk prisen for sitt engasjement for miljø i barne- og ungdomsorganisasjonen Miljøagentene. Hun ble valgt inn i styret for Miljøagentene i Oslo som 11-åring og leder nå Barnas Klimapanel. Hun har holdt appeller på FNs klimaforhandlinger i Bonn, på Arendalsuka, på fjernsyn og på miljøagentsamlinger.

"Vinnerens utrettelige arbeid handler om oss alle og er for en sak som angår hele måten vi lever våre liv på, og som mange vil karakterisere som den viktigste i vår tid", sier juryen i sin begrunnelse.

– Gledelig med ung vinner

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) presenterte nylig rapporten “Ung frivillighet”, som viser at norske barne- og ungdomsorganisasjoner har fått 100 000 flere medlemmer de siste ti årene.

– Det er derfor ekstra gledelig at vi har en så ung vinner av Frivillighetsprisen, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge. 

– Unges deltakelse i norsk frivillighet er høy, og det er viktig, både for aktivitetstilbud, engasjement og inkludering av barn og unge og for rekruttering videre i norsk samfunnsliv. Penelope er et strålende eksempel på det samfunnsengasjementet som finnes blant de som skal lede landet vårt i fremtiden, sier Slotterøy Johnsen.

Det er 24. gang Frivillighet Norge deler ut den nasjonale Frivillighetsprisen på vegne av Kulturdepartementet. Prisen gis til en person eller organisasjon som har bidratt til å gi frivilligheten et ansikt og som har fremmet frivillig engasjement. Folket stemmer frem 8 finalister gjennom høsten, og juryen plukker ut en vinner blant disse. I år har juryleder vært styreleder i Frivillighet Norge, Heikki Holmås.

Vinner Penelope Lea får 50 000 kroner fra Norsk Tipping til sitt formål.

Om Frivillighetsprisen: 

Frivillighetsprisen deles ut hvert år på FNs internasjonale frivillighetsdag av Kulturdepartementet og Frivillighet Norge. Vinneren får 50 000 kroner til sitt formål fra Norsk Tipping. I tillegg til den nasjonale Frivillighetsprisen, som deles ut av Kulturdepartementet, blir det delt ut priser til pris til Årets nykommer, Årets frivillighetskommune og Helseprisen.

Årets jury har vært ledet av styreleder i Frivillighet Norge, Heikki Holmås, Andre medlemmer i juryen har vært stortingsrepresentanter i Familie- og kulturkomiteen, Anette Trettebergstuen (A), Kristin Ørmen Johnsen (H) og Åslaug Sem-Jacobsen (Sp). samt journalist og forfatter Namra Saleem og forsker på sivilsamfunnet ved Institutt for Samfunnsforskning, Audun Fladmoe.