Møteplass 2019

Møteplass 2019

Hvert år inviterer Frivillighet Norge til konferansen Møteplass. Her møtes ledere og ressurspersoner fra minoritetsorganisasjoner og tradisjonelle norske organisasjoner for å bygge nettverk og få ny kunnskap.

Konferansen setter fokus på dagsaktuelle utfordringer og muligheter. Vi inviterer og går i dialog med forskere, myndigheter og politikere. Deltakerne knytter kontakter og får ideer til samarbeid gjennom organisasjonsspeed-date og diskusjoner. Tidligere konferanser har hatt som tema at mangfold er framtidas ressurs for organisasjonene og at samarbeid mellom ulike organisasjoner bidrar til inkludering.

Møteplass 2019 vil finne sted i Bergen til høsten og er er samarbeid med IMDi Vest og Bergen kommune. 

Gjennom konferansen viser vi fram verdien av mangfoldet i frivilligheten, og setter fokus på hvordan vi sammen kan skape en enda bedre og mer inkluderende frivillig sektor.

Konferansen har vært arrangert i Oslo, Lørenskog, Bodø, Drammen, Førde, Trondheim og Fredrikstad. Vi samarbeider med kommuner, fylkeskommuner og evt. andre om konferansen.

Her er noen av tilbakemeldingene vi har fått:

"Jeg har lyst til å invitere andre organisasjoner til å komme og holde foredrag for oss og dele sine erfaringer."

"Meget bra tiltak. Vi har fått opp øynene for mange flere muligheter for samarbeid."