Bestill et informasjonsmøte om frivillighet

Bestill et informasjonsmøte om frivillighet

Frivillighet fins over alt, men er ikke lik overalt. Det kan ta tid å finne fram i den norske frivilligheten for den som er ny i landet eller har lite erfaring fra deltakelse i frivillige organisasjoner. Frivillige organisasjoner har høy tillit i befolkningen og er våre viktigste sosiale fellesskap, de løser mange viktige samfunnsoppgaver, er talerør for interessegrupper og er spennende arenaer for læring og livsutfoldelse.

Hva får du?

Målet med informasjonsmøtene er å informere minoritetsbefolkningen i Norge om den viktige rollen frivillige organisasjoner spiller i samfunnet. Øke bevisstheten rundt hva som regnes som frivillig aktivitet og inspirere og motivere til deltakelse i frivilligheten. Her kan du laste ned brosjyre om informasjonsmøtet.

Hvem kan bestille et informasjonsmøte?

  • Minoritetsorganisasjoner
  • Skoler og voksenopplæringssentre
  • Asylmottak
  • Innvandrerråd
  • Arrangementer der vi treffer minoritetsbefolkningen.

Vi er åpne for forslag om nye arenaer og deltakergrupper.

Elektronisk lærepakke

Informasjonsmøtet fins også som en elektronisk lærepakke. Denne er laget med tanke på for eksempel lærere ved voksenopplæringssentre og andre som har kontakt med innvandrere og flyktninger og som selv ønsker å gjennomføre informasjonsmøtet.

Fyll ut følgende skjema for å få bruke materiellet. Her kan du også bestille brosjyren Vafler og vårruller som dere kan dele ut til deltakerne.

Lærepakken består av følgende dokumenter:

Veileder for lærere
Læringsplan
Presentasjon i lærepakka om frivillighet
Notater til presentasjonen
Oppgave for gruppearbeid "Frivillighetskultur"
Oppgave for gruppearbeid "Hva liker jeg å gjøre?"
Evalueringsskjema

 

Vi har brosjyren Vafler og vårruller om frivillighet på 13 ulike språk

Bestill informasjonsmøte eller brosjyrer ved å sende en e-post til john@frivillighetnorge.no.