Samarbeid med andre organisasjoner

Samarbeid med andre organisasjoner

Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle norske organisasjoner og minoritetsorganisasjoner til å samarbeide med hverandre. Samarbeid er en nøkkel til å utvikle organisasjoner, lære noe nytt, løse problemer sammen og å få unike opplevelser.

Samarbeidsverksted 2019

Samarbeidsverkstedet er en møteplass for tradisjonelle norske organisasjoner og minoritetsorganisasjoner. Gjennom å samarbeide får dere kunnskap blant annet om aktiviteter, rekruttering, ledelse og organisasjonskultur. Dere utvikler både eget og organisasjonens nettverk. 

Vi har fire samlinger fra mai – november. Første samling er 2. mai kl. 17.00-19.00 i Frivillighet Norges lokaler i Øvre Slottsgate 2B. I år skal vi blant annet samarbeide med Verdensdagen for psykisk helse. Vi du delta? Meld deg på til Ida Marie Holmin.

Hvorfor er det viktig med samarbeid?

Alle kan samarbeide – og det er alltid noe å samarbeide om – dersom ønsket om å samarbeide er tilstede! Motivene for å søke samarbeid kan være mange. Det kan være at man ønsker å lære å danse som en bollywoodstjerne, skape et godt lokalmiljø, få nye måter å rekruttere medlemmer på eller dele erfaringer om bistandsarbeid. Noen ønsker å samarbeide med organisasjoner som er veldig ulike dem selv, andre finner sammen gjennom mål og aktiviteter som de har felles.

Organisasjonen får:

  • Nye nettverk
  • Uviklet organisasjonen
  • Tilgang til flere ressurser
  • Nye perspektiver og kunnskap
  • Åpnere organisasjons kultur
  • Mulighet til å gjenspeile samfunnet bedre og bli relevant for flere

I heftet vårt Sammen blir vi sterkere! har vi samlet gode rår om organisasjonssamarbeid. Last ned heftet her: Sammen blir vi sterkere: Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide!

Ønsker du et eksemplar av heftet i papirversjon kan du sende en epost til Ida Marie Holmin.