Verktøy for deg som driver organisasjon

Verktøy for deg som driver organisasjon

Hvordan velger man et styre? Hvem kan søke momskompensasjon? Hvordan motiverer vi frivillige til innsats? Finnes det eksempler på hvordan kommuner og frivillige organisasjoner kan samarbeide?

Her finner du nyttige verktøy og tips for den som skal drive en organisasjon. Du kan også besøke vår FAQ, der vi har laget svar på de vanligste spørsmålene vi får fra organisasjoner. Er du i ferd med å starte en ny organisasjon, anbefaler vi denne veilederen.

Innhold

  • Organisasjonshåndboka er en grundig innføring i hvordan man driver en organisasjon.
  • Vi har lagt ut tre veiledere. Her finner du svar på hvordan du starter en organisasjon og hvordan du kan bidra til å utvikle lokal frivillighetspolitikk.
  • I eksempelsamlingen finner du gode eksempler på lokal frivillighetspolitikk og på vellykkede former for samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner.
  • Inkluderingsverktøy er tiltak og materiell som kan brukes i arbeidet med inkludering i frivillige organisasjoner.
  • En oversikt over kurs som Frivillighet Norge arrangerer i nærmeste fremtid finner du i våre kurs og seminarer.
  • Til sist har vi samlet en del fakta om frivillighet, dokumenter og ressurser som handler om forskning på frivillighet, her kan du finne nøkkeltall og fakta.