Asker kommune

SFO og frivillighet

«Dette er ikke kun et SFO-tiltak. Det er et nærmiljøtiltak».

Skolefritidsordningen på Heggedal skole har et tett samarbeid med frivillige i nærmiljøet. Samarbeidene startet for noen år tilbake da mange barn sluttet på SFO fordi de syntes tilbudet var for tynt. De ansatte ønsket å gjøre tilbudet mer spennende uten å ekskludere noen og løsningen ble å åpne opp for frivilligheten i nærmiljøet.

SFO fikk inn mange nye aktiviteter og et spesielt godt samarbeid med Heggedal IL som kom inn med om gratis idrettsaktiviteter. «Planen var å «krysstenke» frivillighet og skole. Det startet med enkle planer og så ballet det på seg». Idrettslaget arrangerer kurs i friteknikk hver vinter, og bruker ellers gymsal og idrettsanlegg. Friidrettsgruppa starta som et tiltak på SFO og ble etterhvert til en egen gruppe i idrettslaget på 40 barn som trener jevnlig. «Geocatching», å finne poster ute i naturen, er en annen aktivitet som den lokale Lions-klubben sponset.

SFO blir også brukt som praksisplass for elever som studerer idrett og det har blitt laget et eget valgfag i Heggedal ungdomsskole kalt «idrettsledelse». Ved siden av dette er flere ungdommer frivillige på SFO utenom skoletid. Disse ungdommene får diplom og attest fra ordfører som de kan ta med seg videre.

Kontakter: Heggedal IL, Asker Idrettsråd, Heggedal skole, Asker kommune.