Gjerdrum kommune

Dugnadsbygda

«Vi er ei dugnadsbygd, folk stiller opp. Vi har for eksempel et kulturhus som er bygget på dugnad og et helt alpinanlegg som drives kun på dugnad»

 Dugnadsbygda Gjerdrum arrangerer hvert år ei sommeraktivitetsuke. I 2013 deltok rundt 200 barn og unge på sommeraktivitetsuka som arrangeres den første uka etter at skolen slutter før sommeren. Dette er et samarbeid mellom kommunen og Ressursnettverk for barn og unge i Gjerdrum (RBU). RBU er et nettverk organisert som en del av Gjerdrum IL. Nettverket skaffer midler og ressurser til barn og unge som trenger bistand til å komme inn i eller ikke falle ut av fellesskapsaktiviteter. Gjennom RBU kan de unge få dekket de det trenger, som for eksempel idrettsutstyr, kontingenter, pc eller sangtimer. Nettverket drives på frivillig basis som en integrert del av idrettslaget.

 Aktivitetsuka arrangeres av RBU og Gjerdrum kommune i fellesskap. Det er gratis å delta i uka, og i tillegg serveres lunsj hver dag. RBU finansierer uka og organiserer aktivitetene i uka. Kommunen bidrar med lokaler, administrasjon og kommunikasjon. RBU er i hovedsak finansiert med sponsormidler fra næringslivet. betaler materialer og mat, med noe i tilskudd fra kommune og andre lokale organisasjoner som Lions, imens resten av midlene kommer fra næringslivet. Frivillige i lag og foreninger samt det lokale næringslivet står for aktivitetene. For eksempel stiller Gjerdrum Amatørteater med frivillige skoleungdom som lærer barna om hvordan man driver med teater og et lokalt entreprenørfirma er ansvarlig for olabil-bygging. Lederne for aktivitetsuka er blant annet ungdommer fra idrettslaget sitt lederskapsprogram YouMe. De får betalt av RBU og kan føre jobben som praksis. Lederne for de ulike aktivitetene er også ungdom fra flere organisasjoner. De unge deltar på planleggingsmøter sammen med kommunen/RBU i forkant av arrangementet.

 «I krysningspunktet mellom kommune og innbyggere skjer det noe. Det er når vi gjør ting sammen at vi får til ting som fungerer. Å ha en god dialog med lag og foreninger er alfa og omega». I Gjerdrum kommune er de positive til å samarbeide med de lokale foreningene.

 Hvert år arrangeres Gjerdrumsdagen av kommunen sammen med aktiviteter og tilstedeværelse av lag, foreninger og næringslivet i bygda. Gjerdrum amatørteater opplever at kommunen er god på å samarbeide. De kan melde inn når de skal ha aktiviteter og kommunen vil passe på å ikke legge annet program til samme tid, eller å tilpasse slik at det blir mulig å delta på flere ting etter hverandre.

 Kontakter: Ressursnettverk for Barn og Unge i Gjerdrum (RBU), Gjerdrum Amatørteater, Gjerdrum kommune.