Haugesund kommune

Friluftsliv for folkehelse

«Vi får nye frivillige som blir med fordi de ser at vi gjør en stor innsats for andre»

Haugesund kommune har flere samarbeid med frivilligheten. Haugesund Turistforening ble i 2010 tildelt midler gjennom et prosjekt i regi av Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO) for å jobbe med slike samarbeid. «Aktiv i friluft» var et treårig prosjekt hvor man ønsket å skaffe erfaringer med «hvordan friluftsliv kan være et virkemiddel i folkehelsearbeidet, sammen med lokal forvaltning». I forbindelse med prosjektet har Turistforeningen fått midler til å drive flere samarbeid med kommunen.

«Friluftsliv for alle» ble startet allerede i 2007. Det er et friluftslivstilbud til utviklingshemmede og deltagerne kommer fra hele distriktet. Kommunen stiller med ansatte til å være ledsagere og turistforeningen stiller med frivillige som arrangerer friluftsaktiviteter. Samarbeidet og fokuset på det gjør at Turistforeningen blir mer «synlig». «Andre ser at vi gjør et samfunnsmessig viktig arbeid og vi får vist at Turistforeningen ikke bare er for folk som skal «gå langt, høyt og bære tungt»». Friluftsgleden smitter og de trekker til seg samfunnsengasjerte frivillige. Det finnes også en turgruppe med fokus på psykisk helse i samarbeid med psykiatritjenesten i kommunen.

Til nå har prosjektet blitt drevet av midler fra fylkeskommunen og staten. Prosjektet får et fast tilskudd fra Haugesund kommune, men også andre tilgrensende kommuner.

Haugesund kommune har også andre kontaktpunkter med frivilligheten. Flere tilbud går gjennom skolen. Et eksempel er at kommunen årlig inviterer inn alle organisasjoner i kommunen til «Foreningenes dag». Dette er et arrangement hvor alle de frivillige lagene og foreningene får invitasjon til å komme og vise tilbudet sitt for barn og unge. «Vi ringer hver i sær og vil ha med flest mulig». Foreningenes dag holdes på en skoledag for alle femteklassinger i byen og hver elev får velge seg 4 aktiviteter de vil delta på, som for eksempel håndball eller dueskyting. Slik får foreningene vist seg og man stimulerer til aktivitet blant barna. Det har vist seg at det er en stor prosentandel av barna som melder seg inn i en organisasjon i etterkant.

Kommunen har også spesielt forsøkt å nå ut til imamer, og kommunen sender ut informasjon om tilskuddsordninger spesifikt til religiøse organisasjoner. Kommunen ønsker å få flere organisasjoner inn i det ordinære frivillighetslivet og har fått god respons på dette.

Kontakter: Haugesund Turistforening, Haugesund kommune