Løten kommune

Verdens beste tilrettelegger for lag og foreninger

 «Det er flere ildsjeler rundt om og hvis vi kan hjelpe hverandre får vi en dobbelt effekt»

Løten kommune har som mål å bli «verdens beste tilrettelegger for lag og foreninger», og anerkjenner Løtens lokale frivillige lag og foreninger som en kjemperessurs. Hamar-regionen Reiseliv er et interkommunalt reiselivsselskap for kommunene Løten, Hamar, Ringsaker og Stange, samt reiselivsbedrifter i disse kommunene. Hamar-regionen Reiseliv driver sammen med Løten kommune et vertskapsprogram. Gjennom programmet lærer man opp frivillige superverter.

Supervertene får opplæring i historie og blir guider for severdighetene i regionen. Supervertene stiller også opp på større arrangementer. Et av medlemmene Bygdedanslaget i Hamar som også var medlem i hovedkomiteen for Landsfestivalen i gammaldansmusikk 2013 meldte seg da Løten kommune via Hamar-regionen Reiseliv gikk ut og søkte etter engasjerte som ville bli superverter. Da Bygdedanslaget i Hamar i 2013 var med og arrangerte Landsfestivalen for gammaldansmusikk i Løten stilte superverter som frivillige. Flere av supervertene har et lokalt engasjement som utgangspunkt og gjennom supervert-programmet får de bygget nettverk, samtidig som kontaktene de knytter gir dem muligheten til å «kryssbruke» frivillige på hverandres arrangementer.

Hamar-regionen Reiseliv oppleves også som en bro mellom kommune og organisasjon. Det oppleves som at kommunen nå har en større kjennskap til hva som skjer innen frivilligheten og supervertene har bedre kunnskap om hvem man kan ta kontakt med i kommunen. Det er også lettere å koordinere arrangementer med tettere kontakt. «Om to arrangementer er satt opp til å gå samtidig kan det ordnes på forhånd slik at de heller kommer etter hverandre. Istedenfor å konkurrere vil da arrangementene heller utfylle hverandre og vi får et bredere tilbud».

Kontakter: Bygdedanslaget i Hamar, Hamar-regionen Reiseliv

Har du gode eksempler på samarbeid mellom din organisasjon og kommunen? Ta kontakt!