Lier kommune

Et servicekontor for frivilligheten

«Vi ønsker å være et servicekontor for frivilligheten»

I Lier kommune finnes flere eksempler på organisasjoner som er fornøyde med samarbeidet med kommunen. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og Diabetesforbundet får hjelp av kommunen til å drive et treningsanlegg som er åpent for alle. Her betaler kommunen for en ansatt fysioterapeut og foreningene betaler for selve anlegget. Anlegget er åpent og gratis for alle i bygda. LHL og Diabetesforbundet samarbeider også med Lier Hørsellag om et medlemstilbud hvor de får bruke kommunens foredragsholdere gratis.

Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) i Lier har dannet en omsorgsberedskapsgruppe og inngått en samarbeidsavtale med Lier kommune og er tatt inn i kommunens beredskapsplan. Det vil si at om en krise skulle ramme, har kommunen pålagt seg å ta kontakt med NKS. omsorgsberedskapsgruppe, som i sin tur stiller sine frivillige til disposisjon og ved behov en av foreningenes sanitetshus. NKS. sentralt har utviklet maler for beredskapsplaner og forslag til lokale samarbeidsavtaler med forslag til hvordan de lokale sanitetsforeninger gjennom å danne omsorgsberedskapsgrupper kan tilby hjelp, men det er opp til hvert lokallag å gå til sin kommune for å få i stand en levedyktig avtale. Dette har de fått til i Lier (og i 82 andre kommuner). Sanitetsforeningene dekker utgiftene for øvelser og kommunen dekker utgiftene om situasjonen inntreffer.

I Lier kommune er det kort vei mellom folket og kommunen. Over en lang årrekke har det vært en tradisjon for at ordføreren i Lier sitter ute blant folk i kommunen på en krakk til forhåndsopplyste tider og den kommunale frivilligsentralen er også veldig opptatt av å «nå ut».

Det finnes 170 lag og foreninger i Lier. Den kommunale frivilligsentralen og kulturkontoret sender ut informasjon om tilskuddsordninger, nyttige nettsider til alle og ønsker å signalisere tydelig at kommunen er på tilbudssiden for frivilligheten. Det sendes også ut spørreskjemaer om formelle endringer i lag og foreninger slik at kommunen har oppdaterte oversikter som kan formidle til innbyggerne.

Frivilligsentralens erfaring er at det har bedre effekt å dra ut til de frivillige enn å invitere til dialogmøter, fordi det er få som møter på disse. Men dialogmøter brukes om et konkret prosjekt står på dagsorden. Kommunen har ellers et fast og formalisert samarbeid med Lier idrettsråd og Lier kulturråd. Det arrangeres også en egen Informasjonsdag for seniorer og lag og foreninger, og frivillige inviteres til åpen dag med servering på frivilligsentralen en gang i året.

I 2007 ble det laget en frivillighetsmelding. Dokumentet er politisk vedtatt. Mange enkeltsaker over år og en praksis bygget på verdien av samarbeid med frivillige gjør at kommunen mener å ha en god og tydelig frivillighetspolitikk.

Kontakter: LHL Drammen og Lier, Diabetesforbundet Lier, Norske Kvinners Sanitetsforening, Lier kommune.