Nittedal kommune

Forpliktende samarbeid mellom Lions og Nittedal kommune

«Vi har inngått en avtale for samarbeidet mellom Lions og Nittedal kommune som forplikter i tre år. Denne utgår fra et tverrpolitisk vedtak og det ser vi som en stor fordel»

I Nittedal har kommunen inngått avtaler med flere av de frivillige organisasjonene i kommunen. Kommunen startet sitt folkehelsearbeid i 2008 og inviterte alle frivillige organisasjoner til «kafèdialog» om hvordan man skulle oppnå «Det gode liv for alle i Nittedal». Et år etter ble den overordnete frivillighetspolitikken vedtatt. En del av Nittedals frivillighetsmelding er en egen tilskuddsordning for partnerskapsavtaler.

En av partnerskapsavtalene er gjort med den lokale Lions-klubben om å tilby kurs for lærere og samtlige ansatte i kommunale og private barnehager. Dette skjer gjennom bruk av kursprogrammet «Det er mitt valg». Et program som er utviklet av Lions internasjonalt for å styrke barn og unge «så de tør og kan ta valg i vanskelige situasjoner».

Utgangspunktet for avtalen var at Nittedal kommune ville jobbe for å bedre unges psykiske helse og et ønske om at samtlige barnehager og skoler skulle bruke det samme programmet slik at det kunne brukes aktivt i overgangene fra barnehage til barneskole og videre i ungdomsskolen. Nittedal Lions ønsket å bidra i arbeidet. Etter et felles møte mellom klubben og kommunen bestemte klubben seg for å tilby «Det er mitt valg».

Kommunen og Lionsklubben har inngått en partnerskapsavtale som hvor hver av partene forplikter seg til bestemte oppgaver i løpet av en treårsperiode. Det setter både kommunen og organisasjonen pris på. «Ordføreren undertegnet avtalen og den har blitt gjennomgått, slik at alle i kommunen er enige om hva man skal gjøre». I kommunen er de opptatt av at tilliten til Lions ligger i bunn og at avtalen ikke skal «bankes i hodet på noen». Fordelen med å ha en avtale er at den viser viktigheten av samarbeidet. «Når man gjør en slik avtale kommer det i lokalavisa, man snakker godt sammen og det føles høytidelig og ordentlig». Sammen med to andre prosjekter for å bedre situasjonen for de unges psykiske helse, har samarbeidet resultert i positive statistikker for unges situasjon i Nittedal. Lionsklubben har også fått et oppsving og opplever at flere setter pris på klubbens arbeid og ønsker å bidra i innsamlingsaksjonene deres.

Frivillige i Nittedal Lions arrangerer kursene og deltar. Kommunen gir et tilskudd og resten av utgiftene dekker Lions blant annet gjennom salg av strøsingel. Den lokale klubben betaler kurslederne som hentes inn fra sentralt i organisasjonen. Kommunen stiller med deltagere og sikrer at kursmaterialet faktisk vil bli brukt i arbeidet med barna.

Det er laget en egen tilskuddsordning for partnerskapsavtaler i Nittedal kommune.

Kontakter: Nittedal Lions, Nittedal kommune.