Oslo kommune

Stikk Innom-sentralen på Veitvet i bydel Bjerke

«Vi har hatt en plass å gå, de har kunnet videreformidle spørsmål og gitt oss lister over mennesker vi har trengt å komme i kontakt med»

Stikk Innom-sentralen på Veitvet er en del av Områdeløftet Veitvet-Sletteløkka, i Groruddalssatsninga. Stikk Innom-sentralen er et «beboerkontor» som ble opprettet i 2008 for å få kontakt med beboerne på Veitvet. Stedet blir omtalt som "et hjem for frivilligheten". Da satsninga starta gikk det spørsmål ut til beboerne på Veitvet om hva de ønsket seg. Etter et tiltak hvor man gikk folk ut og banka på dørene i området med brosjyrer på flere språk, viste det seg at de fleste henvendelsene til Stikk Innom gikk på ønsker om å starte frivillige tiltak. Det ble på forhånd trodd at det frivillige livet «lå nede», men det viste seg at det fantes 70 ulike lag og foreninger. I prosjektperioden på 5 år har også 18 nye organisasjoner kommet til. «Vi har fungert som en hjertestarter for organisasjonene» sier prosjektansvarlig på Stikk Innom-sentralen. Mye fokus har ligget på det multikulturelle organisasjonsbildet og sentralen har gitt organisasjonsopplæring i samarbeid med Batteriet (Kirkens bymisjon).

Det har blitt arbeidet spesielt med å samle organisasjonslivet gjennom det som har blitt kalt «Veitvet-Sletteløkka Kulturforum». Kulturforumet har skrevet et felles «kulturmanifest» som organisasjonene stiller seg bak. Kulturforumet har blant annet engasjert seg i å få beholde tilbudene på Stikk Innom-sentralen også når prosjektperioden går ut ved slutten av 2013.

Bydelen har også lagt til rette for å tiltrekke seg personer med kreative yrker. Sammen med Veitvet senter tilbød Bydel Bjerke gratis kontorplass, i bytte mot at de som fikk kontorplass skulle delta i et fellesskap for å utvikle ideer for å bedre bomiljøet på Veitvet. Bok på Veitvet er et prosjekt som springer ut av dette kontorfellesskapet. I de innledende undersøkelsene viste det seg at mange ønsket et bibliotek i lokalmiljøet. Tidligere lå det et bibliotek på Veitvet og det var et ønske blant beboerne om å få det igjen. Derfor startet denne gruppa et prosjekt med innsamling av bøker og utlåning av bøker. Bok på Veitvet er i dag et åpent brukerstyrt bibliotek, drevet av lokale som jobber på frivillig basis. «I oppstarten var Stikk Innom-sentralen en viktig hjelp for å vite hvordan vi skulle få tak i dem og det vi trengte», sier en av deltagerne i prosjektet. Nå er Bok på Veitvet blitt en egen organisasjon og frivillige har ansvar for driften.

Prosjektet ble avslutt i 2013 og Stikk Innom-sentralen er nå omgjort til en fast kultur- og nærmiljøsenter. Les mer her:

http://www.bydel-bjerke.oslo.kommune.no/kultur_fritid_og_narmiljo/stikkinnom/

Kontakter: Bok på Veitvet, Stikk Innom-sentralen i Bydel Bjerke