Akershus fylkeskommune

Akershus fylkeskommune lanserte i 2010 en frivillighetsmelding, der hensikten er å lage et diskusjonsgrunnlag for videre strategi og frivillighetspolitikk i Akershus. Frivillighetsmeldingen ble behandlet av fylkestinget den i september 2010.

Foruten å støtte oppunder flere kulturaktiviteter i Akershus, arrangerer også fylkeskommunen Pilegrimsleden. Pilegrimsleden er et fellesnavn på flere turveier, som fører fra forskjellige deler av Norge til Trondheim og enkelte andre steder. Frivillige merker leden og kommer med innspill til hvor leden bør gå, og historielag og lokale entusiaster og ildsjeler er med på å gjøre Pilegrimsleden til det den har blitt i dag.

Les Akershus fylkeskommunes Frivilligehetsmelding fra 2010 (pdf)