Asker kommune

Asker kommune utarbeidet sin første frivillighetsmelding i 2007 («Frivillighet lever av lyst og dør av tvang») og ble vedtatt av lokalpolitikerne samme år. I meldingen ble det foreslått en rekke tiltak, blant annet etableringen av frivillighetens hus og etablering av et frivillighetsutvalg. I tillegg ble det i kjølvannet av meldingen etablert en egen frivillighetskonferanse, en hel stilling som koordinator, en nettportal, en ny tilskuddsordning og en ny frivilligsentral. Frivillighetsmeldingen ble revidert i 2013 («Lett å være frivillig i Asker»). Her fokuseres det på at kommunen ønsker å legge til rette for at flest mulig av befolkningen skal ha mulighet for å delta i frivillige aktiviteter og foreningsliv. Meldingen skal blant annet samkjøres med utvikling av ny folkehelseplan, ny kommuneplan, ny kulturplan og nylig vedtatte tilskuddsordninger. Det tas sikte på å behandle og innarbeide forslagene til tiltak gjennom årlig rullering av Handlingsprogrammet.