Bærum kommune

Bærum kommune har utviklet en frivillighetspolitikk gjennom en lokal frivillighetsmelding fra 2006. Meldingen skal revideres i 2011. Sentralt i utviklingen av frivillighetspolitikken i Bærum er Frivillighetsutvalget, som har 5 medlemmer, valgt av og blant kommunestyrets medlemmer. Utvalget skal stimulere og koordinere den frivillige innsatsen i kommunen for best mulig å forsterke velferdstilbudet.

For å skape synergieffekt mellom frivillig og kommunal sektor, arrangerer Bærum kommune og frivillig sektor «Frivilligbørs» - en årligmøte- og markedsplass for næringslivet, frivillige organisasjoner og kommunale tjenestesteder. Møteplassen er et intenst to-timers arrangement hvor deltakerne finner nye ressurser og impulser gjennom partnerskap og utveksling av tjenester.

www.frivilligbaerum.no er et nettsted for organisering av frivillig arbeid, og er sponset av Bærum kommune.

Les Bærum kommunes Frivillighetsmelding fra 2006 (pdf)