Byer i Midt-Norge

Ordførerne i ni byer i Midt-Norge, deriblant Trondheim, samarbeidet i prosjektet "Byer i Midt-Norge" for en sterkere samhandling mellom kommune og frivillig sektor. Målet er at frivillig arbeid skal få mer forutsigbare vilkår.

I hver enkelt av de ni pilotkommunene har det nå blitt utarbeidet fireårige tiltaks- og handlingsplaner som tar opp i seg både felles verdier for Byer i Midt-Norge og spesifikke forhold for hver kommune. Dette innarbeides i arbeidet med budsjett/økonomiplan fra 2011 til 2014 i hver enkelt kommune.

Prosjektet har følgende mål:

  • å utarbeide en frivillighetsplan som skal legge til rette for bedre samhandling mellom kommunal og frivillig sektor
  • å bidra til at kommunene får utarbeidet en handlingsplan for frivillighetspolitikk forankret i kommunalt planverk
  • å være lokalt/regionalt prosjekt for utvikling av mer og bedre frivillighet i et fruktbart samarbeid mellom kommune og frivillig sektor
  • å sammen arbeide for en sterkere samhandling mellom kommune og frivillig sektor slik at frivilligheten får mer forutsigbare vilkår.

Les mer om prosjektet her og mer om 7 av deltakerkommunene under. Også Orkdal og Stjørdal kommune har vært med på prosjektet.