Kristiansund kommune

Kristiansund kommune har utarbeidet en frivilligmelding som en del av prosjektet Byer i Midt-Norge. Frivilligmeldinga er utabeidet av en lokal arbeidsgruppe med medlemmer fra idrettsrådet, frivilligheten, frivilligsentralen og kommunen. Det er også gjennomført dialogmøte med frivillige organisasjoner. Friviligmeldinga beskriver frivilligheten i Kristiansund i dag, og ønsker og behov for framtida.