Løten kommune

Løten kommune har som mål å bli ”Verdens beste tilrettelegger for lag og foreninger”, og anerkjenner Løtens lokale frivillige lag og foreninger som en kjemperessurs. I Kommunedelplan for kultur 2007-2015, blir det påpekt at profesjonaliseringen av kulturlivet har en bakside – at arbeidet med å skaffe inntjening øker parallelt med rekruttering av trenere og instruktører. Det understrekes at frivillige lag og foreninger må gis gode rammevilkår for sine aktiviteter, både fysisk og økonomisk.

Løten kommune ønsker å videreutvikle de gode erfaringene den har med frivillig sektor ved å utvikle flere partnerskapsavtaler. Tilskudds- arena- og kompetanseformidling, kvalitetssikring og utleie av lokaler og utstyr er noen av arbeidsformene som Løten kommune ønsker å opprettholde og videreutvikle.